KHOA CƠ KHÍ

STT Mã hợp tác doanh nghiệp Tên hợp tác doanh nghiệp Nội dung hợp tác Ngày tháng năm ký kết
1 2019EAUT004 Công Ty Cổ Phần GM Thăng Long  Đào tạo, hỗ trợ thực tập và tài trợ hổng bổng 11/09/2019
2 2019EAUT005 Công ty TNHH Sản xuất đồ gia dụng Sunhouse kèm cặp sinh viên trải nghiệm thực tế sản xuất 25/10/2019
3 2019EAUT006 Công ty Cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE  Tuyển dụng nhân sự 17/12/2019
4 2022EAUT003 Công ty TNHH Nguồn Nhân Lực Tâm Việt Hướng nghiệp, hỗ trợ thực tập và tài trợ hổng bổng 16/03/2022
5 2022EAUT004 Công ty TNHH Thiết Bị và Xây Dựng Công Trình Hải Vân Hướng nghiệp, hỗ trợ thực tập và tài trợ hổng bổng 16/03/2022
6 2022EAUT005 Ngân Hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam Chi Nhánh Cầu Giấy – Phòng Giao Dịch Nghĩa Đô  Tiếp nhận sinh viên thực tập và tài trợ hổng bổng 29/04/2022
7 2022EAUT007 Công ty Cổ phần Digifox 1. Tài trợ học bổng
2. Chương trình thực tập
3. Tổ chức sự kiện/hoạt động hướng nghiệp và phát triển kỹ năng/ngày hội việc làm
4. Sử dụng dịch vụ
5. Hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực
30/05/2022
8 2022EAUT008 Công ty Cổ phần phát triển nghề nghiệp tuổi trẻ Việt Nam 1. Tài trợ học bổng
2. Chương trình thực tập
3. Tổ chức sự kiện/hoạt động hướng nghiệp và phát triển kỹ năng/ngày hội việc làm
4. Sử dụng dịch vụ
5. Hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực
30/05/2022
9 2023EAUT009 Công ty Cổ phần Taxi Hà Nội  – Hỗ trợ mô hình học cụ, trang thiết bị đào tạo
– Chương trình thực tập
+ Chương trình thực tập trải nghiệm (01 tuần, 01 tháng, 03 tháng)
+ Chương trình thực tập đồ án, môn học
+ Chương trình thực tập tốt nghiệp
– Tổ chức sự kiện/ hoạt động hướng nghiệp và phát triển kỹ năng nghề nghiệp
– Hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực
18/05/2023
10 2023EAUT008 Công ty Cổ phần xây lắp và thiết bị công nghiệp Mekamic  – Hỗ trợ mô hình học cụ, trang thiết bị đào tạo
– Chương trình thực tập
+ Chương trình thực tập trải nghiệm (01 tuần, 01 tháng, 03 tháng)
+ Chương trình thực tập đồ án, môn học
– Tổ chức sự kiện/ hoạt động hướng nghiệp và phát triển kỹ năng nghề nghiệp
– Hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực
18/05/2023
11 2023EAUT010 Công ty Cổ phần phát triển nghề nghiệp tuổi trẻ việt  – Chương trình thực tập
+ Chương trình thực tập trải nghiệm (01 tuần, 01 tháng, 03 tháng)
+ Chương trình thực tập đồ án, môn học
+ Chương trình thực tập tốt nghiệp
– Tổ chức sự kiện/ hoạt động hướng nghiệp và phát triển kỹ năng nghề nghiệp
+ Tài trợ học bổng đối với sinh viên nghèo vượt khó, sinh viên xuất sắc
– Hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực
18/05/2023
12 2023EAUT011 Công ty TNHH HZ  – Hỗ trợ mô hình học cụ, trang thiết bị đào tạo
– Chương trình thực tập
+ Chương trình thực tập trải nghiệm (01 tuần, 01 tháng, 03 tháng)
+ Chương trình thực tập đồ án, môn học
+ Chương trình thực tập tốt nghiệp
– Tổ chức sự kiện/ hoạt động hướng nghiệp và phát triển kỹ năng nghề nghiệp
– Hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực
18/05/2023
13 2023EAUT012 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ô tô Đông dương  – Hỗ trợ mô hình học cụ, trang thiết bị đào tạo
– Chương trình thực tập
+ Chương trình thực tập trải nghiệm (01 tuần, 01 tháng, 03 tháng)
+ Chương trình thực tập đồ án, môn học
+ Chương trình thực tập tốt nghiệp
– Tổ chức sự kiện/ hoạt động hướng nghiệp và phát triển kỹ năng nghề nghiệp
– Hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực
18/05/2023
14 2023EAUT013 Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ HTS Auto Việt Nam – Hỗ trợ mô hình học cụ, trang thiết bị đào tạo
– Chương trình thực tập
+ Chương trình thực tập trải nghiệm (01 tuần, 01 tháng, 03 tháng)
+ Chương trình thực tập đồ án, môn học
+ Chương trình thực tập tốt nghiệp
– Tổ chức sự kiện/ hoạt động hướng nghiệp và phát triển kỹ năng nghề nghiệp
– Hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực
18/05/2023
15 2023EAUTCK033 Công khí TNHH Cơ khí Xây dựng và thương mại Hà Phong  – Hỗ trợ mô hình học cụ, trang thiết bị đào tạo
– Chương trình thực tập
+ Chương trình thực tập trải nghiệm (01 tuần, 01 tháng, 03 tháng)
+ Chương trình thực tập đồ án, môn học
+ Chương trình thực tập tốt nghiệp
– Tổ chức sự kiện/ hoạt động hướng nghiệp và phát triển kỹ năng nghề nghiệp
– Hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực
18/05/2023
16 2023EAUTCK034 Công ty TNHH Công nghệ kỹ thuật HB Hà Nội  – Hỗ trợ mô hình học cụ, trang thiết bị đào tạo
– Chương trình thực tập
+ Chương trình thực tập trải nghiệm (01 tuần, 01 tháng, 03 tháng)
+ Chương trình thực tập đồ án, môn học
+ Chương trình thực tập tốt nghiệp
– Tổ chức sự kiện/ hoạt động hướng nghiệp và phát triển kỹ năng nghề nghiệp
– Hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực
18/05/2023
17 2023EAUTCK035 Công ty Cổ phần Công nghiệp JK Việt Nam  – Hỗ trợ mô hình học cụ, trang thiết bị đào tạo
– Chương trình thực tập
+ Chương trình thực tập trải nghiệm (01 tuần, 01 tháng, 03 tháng)
+ Chương trình thực tập đồ án, môn học
+ Chương trình thực tập tốt nghiệp
– Tổ chức sự kiện/ hoạt động hướng nghiệp và phát triển kỹ năng nghề nghiệp
– Hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực
18/05/2023
18 2023EAUTCNTT003 Công ty Cổ phần Tập đoàn HT Việt Nam -Tài trợ học bổng
– Chương trình thực tập
– Tổ chức sự kiện/ hoạt động và phát triển kỹ năng/ ngày hội việc làm
– Sử dụng dịch vụ thực tập trải nghiệm thực tế và kết hợp sản xuất tại nhà máy
– Hợp tác trong lĩnh vục nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực
08/08/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *