Khoa Điện- điện tử

STT Mã hợp tác doanh nghiệp Tên hợp tác doanh nghiệp Nội dung hợp tác Ngày tháng năm ký kết
1 2022EAUT016 Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng Khuyến khích các hoạt động hợp tác đào tạo, tuyển dụng và các hoạt động khác trên cơ sở các bên cùng có lợi 01/08/2022
2 2022EAUT018 Công ty TNHH Điện tử Canon VN Tiếp nhận sinh viên thực tập và tài trợ học bổng 10/08/2022
3 2023EAUTĐT01 Chi nhánh công trình Viettel Hà Nội- Tổng công ty Cổ phần Công trình Viettel 1. Hai bên tăng cường hợp tác, hỗ trợ nhau trong công tác đào tạo, tạo cơ hội việc làm giúp sinh viên nắm bắt được thông tin việc làm sau khi tốt nghiệp thông qua nền tảng website hoặc mạng xã hội như facebook, zalo…và các phương tiện thông tin khác do các bên quản lý.
2. Trong phạm vi có thể, hai bên cung cấp trao đổi cho nhau các thông tin dữ liệu liên quan đến nội dung tuyển dụng của Viettel Construction (VCC).
3. Bên A hỗ trợ bên B tiếp nhận và bố trí sinh viên của trường vào cơ sở của Bên A thực tập, nâng cao tay nghề đối với sinh viên theo học ngành, nghề phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh, đào tạo phát triển nhân sự của VCC.
4. Hai bên hợp tác tổ chức các chương trình truyền thông hướng nghiệp, giới thiệu về cơ hội nghề nghiệp tại trường, trải nghiệm ngày làm việc thực tế tại doanh nghiệp đối với sinh viên của trường có ngành học phù hợp với VCC.
5. Bên A phối hợp với bên B xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho nhân sự của VCC theo nhu cầu thực tế.
6. Xây dựng phương án tuyển sinh đào tạo theo nhu cầu của VCC. Doanh nghiệp đào tạo song hành cùng trường ngay từ khâu chiêu sinh. Bên cạnh đó xây dựng chính sách hỗ trợ, trao học bổng cho những sinh viên giỏi, xuất sắc của trường và tiếp nhận thực tập ngay tại VCC.
7. Thời gian khi sinh viên tham gia thực tập, nâng cao tay nghề tại VCC: là từ 8h00 đến 17h30 các ngày mà VCC làm việc và được quy định trong các thỏa thuận hợp tác hoặc hợp đồng cụ thể được hai bên thỏa thuận thống nhất.
21/04/2023
4 2023EAUTĐT02 Công ty TNHH SMC Corporation 1. Hai bên tăng cường hợp tác, hỗ trợ nhau trong công tác đào tạo, tạo cơ hội việc làm giúp sinh viên nắm bắt được thông tin việc làm sau khi tốt nghiệp thông qua nền tảng website hoặc mạng xã hội như facebook, zalo…và các phương tiện thông tin khác do các bên quản lý.
2. Trong phạm vi có thể, hai bên cung cấp trao đổi cho nhau các thông tin dữ liệu liên quan đến nội dung tuyển dụng của Viettel Construction (VCC).
3. Bên A hỗ trợ bên B tiếp nhận và bố trí sinh viên của trường vào cơ sở của Bên A thực tập, nâng cao tay nghề đối với sinh viên theo học ngành, nghề phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh, đào tạo phát triển nhân sự của VCC.
4. Hai bên hợp tác tổ chức các chương trình truyền thông hướng nghiệp, giới thiệu về cơ hội nghề nghiệp tại trường, trải nghiệm ngày làm việc thực tế tại doanh nghiệp đối với sinh viên của trường có ngành học phù hợp với VCC.
5. Bên A phối hợp với bên B xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho nhân sự của VCC theo nhu cầu thực tế.
6. Xây dựng phương án tuyển sinh đào tạo theo nhu cầu của VCC. Doanh nghiệp đào tạo song hành cùng trường ngay từ khâu chiêu sinh. Bên cạnh đó xây dựng chính sách hỗ trợ, trao học bổng cho những sinh viên giỏi, xuất sắc của trường và tiếp nhận thực tập ngay tại VCC.
7. Thời gian khi sinh viên tham gia thực tập, nâng cao tay nghề tại VCC: là từ 8h00 đến 17h30 các ngày mà VCC làm việc và được quy định trong các thỏa thuận hợp tác hoặc hợp đồng cụ thể được hai bên thỏa thuận thống nhất.
24/08/2023
5 2023EAUTĐT03 Công ty TNHH Funing precision component 1. Hai bên tăng cường hợp tác, hỗ trợ nhau trong công tác đào tạo, tạo cơ hội việc làm giúp sinh viên nắm bắt được thông tin việc làm sau khi tốt nghiệp thông qua nền tảng website hoặc mạng xã hội như facebook, zalo…và các phương tiện thông tin khác do các bên quản lý.
2. Trong phạm vi có thể, hai bên cung cấp trao đổi cho nhau các thông tin dữ liệu liên quan đến nội dung tuyển dụng của Viettel Construction (VCC).
3. Bên A hỗ trợ bên B tiếp nhận và bố trí sinh viên của trường vào cơ sở của Bên A thực tập, nâng cao tay nghề đối với sinh viên theo học ngành, nghề phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh, đào tạo phát triển nhân sự của VCC.
4. Hai bên hợp tác tổ chức các chương trình truyền thông hướng nghiệp, giới thiệu về cơ hội nghề nghiệp tại trường, trải nghiệm ngày làm việc thực tế tại doanh nghiệp đối với sinh viên của trường có ngành học phù hợp với VCC.
5. Bên A phối hợp với bên B xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho nhân sự của VCC theo nhu cầu thực tế.
6. Xây dựng phương án tuyển sinh đào tạo theo nhu cầu của VCC. Doanh nghiệp đào tạo song hành cùng trường ngay từ khâu chiêu sinh. Bên cạnh đó xây dựng chính sách hỗ trợ, trao học bổng cho những sinh viên giỏi, xuất sắc của trường và tiếp nhận thực tập ngay tại VCC.
7. Thời gian khi sinh viên tham gia thực tập, nâng cao tay nghề tại VCC: là từ 8h00 đến 17h30 các ngày mà VCC làm việc và được quy định trong các thỏa thuận hợp tác hoặc hợp đồng cụ thể được hai bên thỏa thuận thống nhất.
29/09/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *