Khoa Du lịch

STT Mã hợp tác doanh nghiệp Tên hợp tác doanh nghiệp Nội dung hợp tác Ngày tháng năm ký kết
1 2022EAUT006 Khách Sạn Mường Thanh Hà Nội Centre  Quảng bá thương hiệu, tài trợ hổng bổng, tiếp nhận sinh thực tập 20/04/2022
2 2022EAUT010 Khách sạn Novotel Hà Nội Thái Hà – Hỗ trợ thực tập và cơ hội việc làm
– Hỗ trợ chuyên gia đào tạo
– Phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo thực hành ngành Du lịch
– Phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên
22/06/2022
3 2022EAUT012 Công ty TNHH Đông Dược Đồng Hưng Đường  Chương trình tuyển dụng
Đào tạo thực hành
15/07/2022
4 2022EAUT020 Công ty TNHH Du lịch dịch vụ Tiên Phong  Quảng bá thương hiệu, tài trợ hổng bổng, tiếp nhận sinh thực tập 21/09/2002
5 2022EAUT021 Công ty Cổ Phần Khách Sạn Thắng Lợi  Quảng bá thương hiệu, tài trợ hổng bổng, tiếp nhận sinh thực tập 21/09/2022
6 2022EAUT022 Công ty CP Thương mại và du lịch quốc tế Vittravel Việt Nam Quảng bá thương hiệu, tài trợ hổng bổng, tiếp nhận sinh thực tập 01/10/2022
7 2022EAUT023 Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake – Hỗ trợ thực tập và cơ hội việc làm
– Hỗ trợ chuyên gia đào tạo
– Phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo thực hành ngành Du lịch
– Phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên
21/10/2022
8 2022EAUT024 Khách sạn InterContinental Landmark72  – Hỗ trợ thực tập và cơ hội việc làm
– Hỗ trợ chuyên gia đào tạo
– Phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo thực hành ngành Du lịch
– Phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên
22/10/2022
9 2023EAUT002 Công ty Cổ phần Ẩm thực Việt Nhật  1. Hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng
2. Hợp tác về công tác quản lý và quảng bá hình ảnh
22/03/2023
10 2023EAUT004 Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden gate- Chi nhánh miền Bắc Hợp tác đào tạo- thực hành
Hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ngành dịch vụ liên quan đến dịch vụ ẩm thực F&B
07/04/2023
11 2023EAUT005 Công ty Cổ phần dịch vụ 3 sao  – Tài trợ học bổng
– Chương trình thực tập
– Tổ chức sự kiện/ hoạt động và phát triển kỹ năng/ ngày hội việc làm
– Sử dụng dịch vụ thực tập trải nghiệm thực tế và kết hợp sản xuất tại nhà máy
– Hợp tác trong lĩnh vục nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực
18/04/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *