TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ PHÒNG TUYỂN SINH

Mô tả công việc:

  • Lưu trữ hồ sơ, công văn quy định của phòng
  • Theo dõi công văn hướng dẫn từ Bộ GD&ĐT về công tác tuyển sinh, các mốc thời gian quy định để nhắc lịch trưởng phòng và các Bộ phận liên quan.
  • Thực hiện công tác báo cáo lập kế hoạch Theo hướng dẫn chỉ đạo của trưởng phòng.
  • Thực hiện công tác kiểm tra trùng dữ liệu giữa các Bộ phận tuyển sinh Theo quy chế.N13
  • Hỗ trợ trưởng phòng Theo dõi KPIs các Bộ phận tuyển sinh Theo từng thời điểm.
  • Hỗ trợ các hoạt động sự kiện hoặc liên hệ các đầu mối Khoa/Viện/phòng/Ban khác để Thực hiện các công việc của phòng.
  • Thực hiện các công việc khác Theo chỉ đạo của trưởng phòng, Hiệu trưởng.

Kỹ năng cần có:

  • Tin học văn phòng
  • Kỹ năng giao tiếp
  • Kỹ năng làm việc nhóm

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên ( Ưu tiên tốt nghiệp ngành Luật)

Kinh nghiệm: 1 năm trở lên

Tải file CV của bạn