Khoa Xây dựng

STT Mã hợp tác doanh nghiệp Tên hợp tác doanh nghiệp Nội dung hợp tác Ngày tháng năm ký kết
13 2021EAUT001 Chi Nhánh CTCP Đầu Tư và Thương Mại HANCORP1 Đào tạo, hỗ trợ thực tập và tài trợ học bổng 15/02/2021
14 2021EAUT002 Văn Phòng Tư vấn và chuyên giao công nghệ Xây Dựng – Trường ĐH Kiến Trúc HN Đào tạo, hỗ trợ thực tập và tài trợ học bổng 18/09/2021
15 2021EAUT003 Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Xây Dựng RD Đào tạo, hỗ trợ thực tập và tài trợ học bổng 2021
50 2023EAUT007 Công ty Cổ phần quản lý dự án đầu tư -CPMI  – Tài trợ học bổng
– Chương trình thực tập
– Tổ chức sự kiện/ hoạt động và phát triển kỹ năng/ ngày hội việc làm
– Sử dụng dịch vụ thực tập trải nghiệm thực tế và kết hợp sản xuất tại nhà máy
– Hợp tác trong lĩnh vục nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực
24/04/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *