TRUNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP VÀ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

Là nơi kiến tạo cơ hội thực tập, kiến tập, việc làm cho sinh viên EAUT

Là bệ phóng đưa hàng ngàn sinh viên EAUT đến bến đỗ thành công!

Trung tâm hướng nghiệp và hợp tác doanh nghiệp trường Đại học Công nghệ Đông Á đã có 15 năm kết nối Doanh nghiệp và hỗ trợ việc làm cho Sinh viên.

Chúng tôi luôn chú trọng trang bị cho Sinh viên thái độ và các kỹ năng cần thiết để có cơ hội tiếp cận với nhà tuyển dụng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.

Sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp và làm được việc tại Doanh nghiệp là tiêu chí hành động của chúng tôi.

tin tức

Đối tác chiến lược

 

habecopolycosabecovinamilk744px Siemens logo svg2000px Krones Logo.svgbia sg hnEndress and Hauserfoxconn logo vectorkhsKronesLogo DKNEC Corporation No Stroke e1464343743249Microsoftsabibecohabecohabecohabeco