Bộ phận Doanh nghiệp

STT Mã hợp tác doanh nghiệp Tên hợp tác doanh nghiệp Nội dung hợp tác Ngày tháng năm ký kết
1 2023EAUTDN02 Công ty TNHH Winfast Việt Nam “-Tài trợ học bổng
– Chương trình thực tập
– Tổ chức sự kiện/ hoạt động và phát triển kỹ năng/ ngày hội việc làm
– Sử dụng dịch vụ thực tập trải nghiệm thực tế và kết hợp sản xuất tại nhà máy
– Hợp tác trong lĩnh vục nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực”
02/08/2023
2 2023EAUTDN01 Công ty Cổ phần Vietnamnankers – Hợp tác đào tạo bồi dưỡng
– Hợp tác về công tác quản lý và quảng bá hình ảnh
03/08/2023
3 2023EAUTDN03 Công ty Cổ phần Viễn thông FPT – Tiếp nhận sinh viên thực tập
– Tuyển dụng và mời tham gia chương trình tuyển dụng, Chương trình hướng nghiệp
– Tổ chức sự kiện
– Hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo
23/08/2023
4 2023EAUTDN04 HR Companion 1. Đào tạo cách viết CV chuyên nghiệp
2. Đào tạo kỹ năng phỏng vấn mô tả phỏng vấn
3.Tư vấn định hướng nghề nghiệp
02/11/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *