Khoa Quản trị kinh doanh

STT Mã hợp tác doanh nghiệp Tên hợp tác doanh nghiệp Nội dung hợp tác Ngày tháng năm ký kết
1 2018EAUT002 Công ty CP Phát Triển Dịch Vụ Quốc Tế IWORK Cung cấp nguồn thông tin việc làm 01/11/2018
2 2019EAUT006 Công ty Cổ Phần Giải Pháp So One  Hướng nghiệp,tiếp nhận sinh viên thực tập 03/12/2020
3 2022EAUT002 Công ty TNHH HCL Việt Nam  Nhận sinh viên thực tập 01/03/2022
4 2022EAUT027 Công ty Cổ phần tập đoàn BNA  1. Tài trợ học bổng
2. Chương trình thực tập
3. Tổ chức sự kiện/hoạt động hướng nghiệp và phát triển kỹ năng/ngày hội việc làm
4. Sử dụng dịch vụ
5. Hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực
30/12/2022
5 2023EAUTDN02 Công ty TNHH Winfast Việt Nam “-Tài trợ học bổng
– Chương trình thực tập
– Tổ chức sự kiện/ hoạt động và phát triển kỹ năng/ ngày hội việc làm
– Sử dụng dịch vụ thực tập trải nghiệm thực tế và kết hợp sản xuất tại nhà máy
– Hợp tác trong lĩnh vục nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực”
02/08/2023
6 2023EAUTDN03 Công ty Cổ phần Viễn thông FPT – Tiếp nhận sinh viên thực tập
– Tuyển dụng và mời tham gia chương trình tuyển dụng, Chương trình hướng nghiệp
– Tổ chức sự kiện
– Hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo
23/08/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *