Khoa Công nghệ thực phẩm

STT Mã hợp tác doanh nghiệp Tên hợp tác doanh nghiệp Nội dung hợp tác Ngày tháng năm ký kết
1 2023EAUTCNTP01 Liên minh các nhà cung cấp thực phẩm FSA 15/06/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *