Khoa Tài chính – Kế toán

STT Mã hợp tác doanh nghiệp Tên hợp tác doanh nghiệp Nội dung hợp tác Ngày tháng năm ký kết
1 2018EAUT003 ACCA Hợp tác đào tạo chuyên ngành kế toán 14/11/2018
2 2020EAUT015 Công Ty Cổ Phần Misa  Hỗ trợ xây dựng tài liệu và đào tạo nghiệp vụ 27/11/2020
3 2020EAUT016 Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn VN Hướng nghiệp và tiếp nhận sinh viên thực tập 27/11/2020
4 2020EAUT017 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Thành phố Hà Nội Triển khai các chương trình quảng bá thương hiệu và thông tin tuyển dụng, trao tặng học bổng, cơ hội việc làm, tiếp nhận thực tập, đào tạo và tuyển dụng nhân sự trong ngành Tài chính ngân hàng, kế toán, quản trị 04/08/2020
5 2023EAUTDN01 Công ty Cổ phần Vietnamnankers  – Hợp tác đào tạo bồi dưỡng
– Hợp tác về công tác quản lý và quảng bá hình ảnh
03/08/2023
6 2023EAUTTCKT01 Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam Chi Nhánh Mỹ Đình 1. Về sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng, bảo hiểm
2. Về tài trợ dự án vay vốn, dự án đầu tư
3. Về tổ chức sự kiện hoạt động hướng nghiệp, phát triển kỹ năng, thực tập sinh
4.Về hợp tác an sinh xã hội
 

 

 

7 2023EAUTTCKT12 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt 1. Chương trình chia sẻ hướng nghiệp
2. Tổ chức các tour tham quan doanh nghiệp
3. Các chương trình thực tập doanh nghiệp
10/11/2023
8 2023EAUTTCKT02 Công ty TNHH Kế toán kiểm toán ACC Việt Nam 1. Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng kinh nghiệm giảng dạy
2. Tuyển dụng sinh viên nếu đủ điều kiện làm việc
3. Tạo điều kiện sv được đi tham quan, thực hành kiến tập, thực tập tại doanh nghiệp hoặc các cơ sở liên kết
4. Hợp tác về công tác quản lý và quảng bá hình ảnh
5. Trao đổi tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ cán bộ giảng viên sinh viên
8/11/2023
9 2023EAUTTCKT03 Công ty TNHH tư vấn và đại lý Thuế D&P Việt Nam -Tài trợ học bổng
– Chương trình thực tập
– Tổ chức sự kiện/ hoạt động và phát triển kỹ năng/ ngày hội việc làm
– Sử dụng dịch vụ thực tập trải nghiệm thực tế và kết hợp sản xuất tại nhà máy
– Hợp tác trong lĩnh vục nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực
8/11/2023
10 2023EAUTTCKT04 Công ty cổ phần TTH Châu Á 1. Hợp tác bồi dưỡng
2. Hợp tác quảng bá hình ảnh
8/11/2023
11 2023EAUTTCKT05 Công ty CP Dịch vụ và đầu tư xây dưng NYD 1. Hợp tác bồi dưỡng
2. Hợp tác quảng bá hình ảnh
8/11/2023
12 2023EAUTTCKT06 Công ty TNHH Timegroup 1. Hợp tác bồi dưỡng
2. Hợp tác quảng bá hình ảnh
8/11/2023
13 2023EAUTTCKT07 Công ty TNHH Luật Timebit 1. Hợp tác bồi dưỡng
2. Hợp tác quảng bá hình ảnh
8/11/2023
14 2023EAUTTCKT08 Unicorn ultra foundation 1. Hợp tác bồi dưỡng
2. Hợp tác quảng bá hình ảnh
8/11/2023
15 2023EAUTTCKT09 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại và xây dưng HLP 1. Hợp tác bồi dưỡng
2. Hợp tác quảng bá hình ảnh
8/11/2023
16 2023EAUTTCKT10 Công ty Cổ phần kết nối tài chính Việt Nam 1. Tổ chức kết nối sự kiện/ hoạt động hướng nghiệp và phát triển kĩ năng/ ngày hội việc làm
2. Hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực
3. Hợp tác quản lý và quảng bá hình ảnh
8/11/2023
17 2023EAUTTCKT11 Công ty CP năng lượng điện dầu khí 1. Hợp tác bồi dưỡng
2. Hợp tác quảng bá hình ảnh
8/11/2023
18 Công ty TNHH dụng cụ công nghiệp HTV 1. Hỗ trợ thực tập cho sinh viên
2. Giới thiệu việc làm cho sinh viên
28/11/2023
19 Công ty TNHH Gold Travel 1. Hỗ trợ thực tập cho sinh viên
2. Giới thiệu việc làm cho sinh viên
28/11/2023
20 Công ty Cổ phần Code Tốt 1. Hỗ trợ thực tập cho sinh viên
2. Giới thiệu việc làm cho sinh viên
28/11/2023
21 Công ty TNHH Công nghệ Thương mại và Dịch vụ Trí Nghĩa 1. Hỗ trợ thực tập cho sinh viên
2. Giới thiệu việc làm cho sinh viên
28/11/2023
22 Công ty CP tập đoàn My Second Home 1. Hỗ trợ thực tập cho sinh viên
2. Giới thiệu việc làm cho sinh viên
28/11/2023
23 Công ty CP Công nghiệp ASC 1. Hỗ trợ thực tập cho sinh viên
2. Giới thiệu việc làm cho sinh viên
28/11/2023
24 Công ty cổ phần Misa – VPĐD tại Hà Nội 1. Hỗ trợ thực tập cho sinh viên
2. Giới thiệu việc làm cho sinh viên
28/11/2023
25 Công ty cổ phần tập đoàn HT Việt Nam 1. Hỗ trợ sinh viên thực tập
2. Tuyển dụng sinh viên
28/11/2023
26 Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội 1. Hỗ trợ thực tập cho sinh viên
2. Giới thiệu việc làm cho sinh viên
04/01/2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *