Khoa Công nghệ thông tin

Danh sách các cơ quan, doanh nghiệp ký kết Thỏa thuận hợp tác với Khoa Công nghệ thông tin

Cập nhật đến ngày 19/06/2023

STT Mã hợp tác doanh nghiệp Tên hợp tác doanh nghiệp Nội dung hợp tác Ngày tháng năm ký kết
1 2020EAUTCNTT001 Công ty Cổ phần Công nghệ EHC Việt Nam – Tài trợ học bổng
– Chương trình thực tập
– Tổ chức sự kiện/ hoạt động và phát triển kỹ năng/ ngày hội việc làm
– Sử dụng dịch vụ thực tập trải nghiệm thực tế và kết hợp sản xuất tại nhà máy
– Hợp tác trong lĩnh vục nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực
07/03/2020
2 2022EAUT002 Công ty TNHH Phần Mềm FPT Hợp tác nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng các xu hướng mới về công nghệ 26/10/2022
3 2022EAUT001 Công ty Cổ Phần Học Viện Công Nghệ EDISON Tiếp nhận sinh viên thực tập và tài trợ hổng bổng 15/11/2022
4 2023EAUT001 Trung tâm ươm tạo và đào tạo công nghệ cao – Hợp tác tổ chức đánh giá và phát triển nguồn nhân lực
– Hợp tác trong công tác truyền thông, quảng bá sản phẩm, dịch vụ
03/02/2023
5 2023EAUT005 Công ty Cổ phần dịch vụ 3 sao – Tài trợ học bổng
– Chương trình thực tập
– Tổ chức sự kiện/ hoạt động và phát triển kỹ năng/ ngày hội việc làm
– Sử dụng dịch vụ thực tập trải nghiệm thực tế và kết hợp sản xuất tại nhà máy
– Hợp tác trong lĩnh vục nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực
18/04/2023
6 2023EAUT006 Công ty TNHH Viễn thông sáng tạo thuận phong – Tài trợ học bổng
– Chương trình thực tập
– Tổ chức sự kiện/ hoạt động và phát triển kỹ năng/ ngày hội việc làm
– Sử dụng dịch vụ thực tập trải nghiệm thực tế và kết hợp sản xuất tại nhà máy
– Hợp tác trong lĩnh vục nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực
14/04/2003
7 2023EAUTCNTT001 Công ty TNHH Công nghệ phát triển nhanh Devfast – Tài trợ học bổng
– Chương trình thực tập
– Tổ chức sự kiện/ hoạt động và phát triển kỹ năng/ ngày hội việc làm
– Sử dụng dịch vụ thực tập trải nghiệm thực tế và kết hợp sản xuất tại nhà máy
– Hợp tác trong lĩnh vục nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực
14/06/2023
8 2023EAUTCNTT002 Công ty Cổ phần Code Tốt – Tài trợ học bổng
– Chương trình thực tập
– Tổ chức sự kiện/ hoạt động và phát triển kỹ năng/ ngày hội việc làm
– Sử dụng dịch vụ thực tập trải nghiệm thực tế và kết hợp sản xuất tại nhà máy
– Hợp tác trong lĩnh vục nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực
14/06/2023
9 2023EAUTCNTT004 Công ty Cổ phần Công nghệ EHC Việt Nam 1. Tài trợ học bổng tài năng cho sv khoa CNTT
2. Triển khai chương trình thưc tập và tiếp nhận sinh viên khoa CNTT
3. Tổ chức các hoạt động hướng nghiệp và phát triển kỹ năng
4. Hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực
06/11/2023
10 2023EAUTCNTT003 Công ty Cổ phần Tập đoàn HT Việt Nam -Tài trợ học bổng
– Chương trình thực tập
– Tổ chức sự kiện/ hoạt động và phát triển kỹ năng/ ngày hội việc làm
– Sử dụng dịch vụ thực tập trải nghiệm thực tế và kết hợp sản xuất tại nhà máy
– Hợp tác trong lĩnh vục nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực
08/08/2023
11 2023EAUTCNTT036 Công ty Cổ phần giải pháp công nghệ VOTC – Tài trợ học bổng
– Chương trình thực tập
– Tổ chức sự kiện/ hoạt động và phát triển kỹ năng/ ngày hội việc làm
– Sử dụng dịch vụ thực tập trải nghiệm thực tế và kết hợp sản xuất tại nhà máy
– Hợp tác trong lĩnh vục nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực
14/06/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *