Khoa Tài chính- Kế toán

STT Mã hợp tác doanh nghiệp Tên hợp tác doanh nghiệp Nội dung hợp tác Ngày tháng năm ký kết
1 2018EAUT003 ACCA Hợp tác đào tạo chuyên ngành kế toán 14/11/2018
2 2020EAUT015 Công Ty Cổ Phần Misa  Hỗ trợ xây dựng tài liệu và đào tạo nghiệp vụ 27/11/2020
3 2020EAUT016 Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn VN Hướng nghiệp và tiếp nhận sinh viên thực tập 27/11/2020
4 2020EAUT017 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Thành phố Hà Nội Triển khai các chương trình quảng bá thương hiệu và thông tin tuyển dụng, trao tặng học bổng, cơ hội việc làm, tiếp nhận thực tập, đào tạo và tuyển dụng nhân sự trong ngành Tài chính ngân hàng, kế toán, quản trị 04/08/2020
5 2023EAUTDN01 Công ty Cổ phần Vietnamnankers  – Hợp tác đào tạo bồi dưỡng
– Hợp tác về công tác quản lý và quảng bá hình ảnh
03/08/2023
6 2023EAUTTCKT01 Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam Chi Nhánh Mỹ Đình 1. Về sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng, bảo hiểm
2. Về tài trợ dự án vay vốn, dự án đầu tư
3. Về tổ chức sự kiện hoạt động hướng nghiệp, phát triển kỹ năng, thực tập sinh
4.Về hợp tác an sinh xã hội

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *