GIẢNG VIÊN CƠ HỮU BỘ MÔN CHẾ TẠO MÁY

  • Mô tả công việc:

-Thực hiện kế hoạch dạy học các học phần của bộ môn Công nghệ chế tạo máy do Khoa & Nhà trường phân Công
– Giảng dạy học phần theo chương trình đề cương chi tiết học phần đã được phê duyệt và thông báo cho sinh viên
– Thực hiện quản lý sinh viên trên lớp, chấm điểm đánh giá và điểm kiểm tra theo quy định
– Thực hiện nhiệm vụ ra đề thi, coi thi, chấm thi học phần do Viện & Nhà trường phân công
– Đánh giá học liệu, góp ý chỉnh lý chương trình đào tạo các học phần liên quan đến chuyên môn
– Nghiên cứu Khoa học và tham gia vào các đề tài Nghiên cứu Khoa học
– Kết hợp với truyền thông để viết các nội dung định hướng marketing liên quan đến các ngành đào tạo của Khoa
– Phối hợp tổ chức các hoạt động của Khoa
– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu tử Ban Lãnh đạo Khoa và Nhà trường

  • Yêu cầu:

– Có bằng Thạc sĩ trở lên chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí, cơ điện tử.
– Ưu tiên ứng viên đã từng tham gia giảng dạy tại các trường Cao đẳng, Đại học.

– Có kỹ năng sư phạm, Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch hiệu quá.
– Sử dụng được các ứng dụng tin học văn phòng, thiết kế và mô phỏng.
– Có kỹ năng tổ chức dạy học thực hành.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 3 năm trở lên ở vị trí giáo viên/giảng viên chuyên môn cơ khí, cơ điện tử

Tải file CV của bạn