BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG.

VINMEC TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG.
Tại 3 cơ sở: Vinmec Times City, Vinmec Smart city, Vinmec Central Park
Yêu cầu tuyển dụng tại đây:
Link ứng tuyển:

May be an image of map and text

Tải file CV của bạn