GIẢNG VIÊN CƠ HỮU CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

logo-tron-dai-hoc-cong-nghe-dong-a-tuyen-dung-can-giua

Website Đại học Công nghệ Đông Á

Mô tả công việc

– Nghiên cứu và nắm vững mục tiêu giáo dục, nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục đại học, quy chế thi, kiểm tra, đánh giá, vị trí và yêu cầu của môn học được phân công đảm nhiệm.
– Xây dựng kế hoạch dạy học, đề cương môn học, bài giảng và thiết kế học liệu cần thiết phục vụ cho giảng dạy.
– Giảng dạy các môn học trong chương trình đã được ĐH Công Nghệ Đông Á ban hành.
– Tham gia xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy.
– Chủ trì hoặc tham gia thực hiện các chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học.
– Nghiên cứu khoa học và công nghệ để phục vụ xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng, biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu tham khảo, đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra, đánh giá môn học.
– Viết chuyên đề, tham luận tại các hội nghị, hội thảo khoa học.
– Điều phối chương trình: Tham gia tích cực hoạt động điều phối khi được phân công:
– Hoạt động đoàn thể: Tham gia tích cực các hoạt động do Công đoàn và đơn vị tổ chức.

Yêu cầu ứng viên

– Có bằng Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và các chuyên ngành liên quan khác trở lên
– Hiểu biết và nắm được Luật Giáo dục; Luật Giáo dục Đại học, Đề cương, bài giảng môn học phục vụ cho giảng dạy.
– Giảng dạy được đa số các môn học trong chương trình.
– Hoàn thành định mức giờ giảng dạy, hướng dẫn luận văn, luận án, báo cáo thực tập theo quy định.
– Hoàn thành các sản phẩm khoa học, chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học theo yêu cầu công việc.
– Tham gia tích cực các hoạt động khi được phân công. Đóng góp cho sự phát triển của Trường Đại học Công Nghệ Đông Á.

Quyền lợi

– Lương: thỏa thuận.

– Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN

– Thưởng các ngày lễ của năm: 30/04, 01/05, 02/09, tết dương lịch, âm lịch.

– Lương thưởng tháng 13 theo quy định hàng năm.

– Đi du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Cách thức ứng tuyển

  • Ứng viên vui lòng gửi CV về email của bộ phận tuyển dụng tuyendung@eaut.edu.vn với tiêu đề Họ và tên – Vị trí ứng tuyển
  • Hotline: 0979.310.820

Tagged as: quản trị kinh doanh

Tải file CV của bạn