GIẢNG VIÊN CƠ HỮU KHOA ĐIỀU DƯỠNG

Yêu cầu:

 • Trình độ: Thạc sĩ Điều dưỡng trở lên
 •  Kinh nghiệm làm lâm sàng bệnh viện trong lĩnh vực Nhi khoa (Chăm sóc sức khỏe trẻ em)
 • Kinh nghiệm làm nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực điều dưỡng
 • Kinh nghiệm giảng dạy đại học
 • Kỹ năng thuyết trình tốt
 • Kỹ năng tin học văn phòng tốt
 • Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
 • Kinh nghiệm: từ 3 năm trở lên

Mô tả công việc: 

 • Giảng dạy và hướng dẫn thực hành môn Chăm sóc sức khỏe trẻ em
 • Tham gia giảng dạy và hướng dẫn thực hành các môn Điều dưỡng lâm sàng hệ nội
 • Thực hiện nghiên cứu khoa học và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học
 • Tham gia xây dựng và phát triển ngành học, chương trình đào tạo, cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy của Khoa.
 • Tham gia soạn để thi, chấm thi, đánh giá kết quả người học.
 • Tham gia tư vấn tuyển sinh và quảng bá hình ảnh của Khoa, Trưởng
 • Tham gia các hoạt động đoàn thể khác
Tải file CV của bạn